Welcome to Nernst.

Prispôsobenie

Sonda a spojovacie časti vieme prispôsobiť podľa veľkosti zariadenia na meranie kyslíka a vodnej pary podľa potrieb užívateľa.

Okrem poskytovania všeobecných produktov a služieb poskytujeme používateľom aj analýzy, diagnostiku a navrhujeme špeciálne riešenia pre zložité problémy používateľov.